Cieľom tohto modulu je rýchla implementácia priamej komunikácie s inými IS, tvorba špeciálnych modulov podľa požiadaviek zákazníka.

Realizované projekty: