Dochádzkový systém s cieľom manažovania a evidencie toku pracovných síl. Dochádzkový terminál sa stáva prvým informačným bodom v podniku. Informuje o aktuálnych úlohách, poskytuje info o salde hodín, eviduje knihu jázd. To však nie je všetko...

B.NET DOCHÁDZKA - dochádzkový a prístupový systém

Dochádzkový systém sprehľadní pohyb zamestnancov a iných osôb v spoločnosti, spresní evidenciu pracovníkov, zavedie dôkladnú kontrolu na zamedzenie vstupu neoprávnených osôb, zefektívni a zjednoduší prácu personálnych pracovníkov pri zostavovaní miezd na základe automaticky sledovaných odpracovaných hodín.  Možnosť analyzovania jednotlivých stredísk, jednotlivých pracovných postupov na základne sledovania využívania pracovného času je samozrejmosťou.

Softvér pre dochádzkový a prístupový systém umožňuje evidenciu a riadenie nasledovných dát:

Dochádzkové terminály:

Dochádzkový terminál KASO 12T


Základná charakteristika:

Potrebné príslušenstvo: 
centrálna jednotka TCP/IP prevodník, ku ktorej sa dá pripojiť 60 zariadení. Táto jednotka obsahuje v sebe zálohovanú pamäť, batériu, časovač a TCP/IP prevodník.

Dochádzkový terminál KASO TS

Základná charakteristika: