"Manažérsky modul prehľadným spôsobom sprostredkováva informácie pre operatívne a strategické riadenie podniku"

Manažérsky modul predstavuje z hľadiska riadenia spoločnosti základný informačný zdroj, ktorý ponúka komplexný pohľad na stav spoločnosti, pričom jednotlivé údaje sú získané a spracované z ostatných modulov IS. Modul jednoduchou a názornou formou zobrazuje základné štatistiky, ktoré napomáhajú vytvárať obraz o aktuálnom stave spoločnosti.

Základné vlastnosti:

Doporučená podpora: