"Modul účtovníctva a financií je navrhnutý tak, aby maximálne eliminoval ručné účtovanie dokladov."

IS BarIS pomocou systémovo nastavených predkontácií automaticky vykonáva účtovanie opakujúcich sa dokladov. Pracovníci účtovného oddelenia pomocou kontrolných nástrojov len dohliadajú na tok dát v systéme. Vysoká úspora času a spresnenie evidencie sa dosahuje implementáciou elektronickej komunikácie s obchodnými partnermi a s bankovými inštitúciami. 

Legislatívna podpora: 
Slovenská republika
Česká republikaZákladné vlastnosti: