VÝHODY RIEŠENIA

ikonky vyhodypo zosnímaní čiarového kódu zobrazenie ceny, názvu a obrázku tovaru

ikonky vyhodyinformácie o zložení, nutričných hodnotách a cene za jednotkovú konverziu

ikonky vyhodyrýchla realizácia riešenia na predajni

ikonky vyhodyjednoduché pripojenie na informačný systém

ikonky vyhodyprofesionálne rozhranie na nahratie cien tovaru

ikonky vyhodyinformácie o viac ako 50 000 produktoch s obrázkami

ikonky vyhodyjednoduchý dizajn s možnosťou individuálneho spracovania farieb

ikonky vyhodyUvedené riešenie uľahčuje naplniť požiadavky legislatívnych nariadení pre oblasť predaja potravín a ochrany spotrebiteľa, ktoré sú zvyčajne predmetom kontrol príslušných orgánov (SOI)

 • nainštalovanie moderného zariadenie bežiace na Androide

 • centralizovaná správa cenových kontrol inštalovaných vo všetkých predajniach maloobchodného reťazca

 • všetky zobrazené dáta a výkonnosť kontroly ceny sú plne prispôsobiteľné

 • technické zariadenia nevyžadujú žiadne špeciálne stavebné úpravy, je potrebná len elektrická energia

 • pripojenie na univerzálny informačný systém obchodníka

 • bežná sieť LAN (RJ45) alebo Wi-Fi sieť a stojany

 • možnosť objednať profesionálnu inštaláciu

 • zaškolenie obsluhy

 • rutinná prevádzka

B.NET OPEN SERVER

Nič nie je nemožné - hlavná myšlienka pre tento „interface“. Na základe analýzy vytvoríme pre Vás špeciálne webové aplikácie pracujúce priamo so všetkými modulmi IS BarIS.

B.NET OPEN SERVER

Cieľom tohto modulu je rýchla implementácia priamej komunikácie s inými IS, tvorba špeciálnych modulov podľa požiadaviek zákazníka.

Realizované projekty:

 • informačný systém pre spoločnosti, ktoré sa zaoberajú krátkodobými pôžičkami
 • informačný systém pre poisťovací dom
 • informačný systém pre zber dát u spoločnosti zaoberajúcej sa prevádzkovaním hracích automatov

B.NET POŠTA

Jednoduchý systém pre evidenciu prichádzajúcej a odchádzajúcej pošty. Modul odporúčame používať so systémom správy dokumentov B.NET DMS...

Evidencia pošty

Cieľom modulu je komplexná evidencia prichádzajúcej pošty a odchádzajúcej pošty, zaznamenávanie informácií o dokumentoch, ktoré sú obsahom poštových zásielok. Ku každému záznamu je možné vložiť prílohu (sken dokumentu), zaradiť dokument do užívateľom definovaných druhov dokladov. Následne je dokument pripravený k ďalšiemu spracovaniu v IS BarIS.

Doporučené rozšírenie:

 • B.NET - DMS
 • B.NET - DMS & ISO
 • B.NET - DOCUMENT FLOW

B.NET RESOURCES

Manažment operatívnych podnikových zdrojov. Efektívny podporný nástroj pre riadenie porád, rezervovanie miestností, vozového parku a správy zdrojov.

B.NET RESOURCES - manažment zdrojov

Uvedený modul je podporným modulom k modulu B.NET WORKFLOW. Cieľom tohto modulu je evidencia a správa dostupných zdrojov ako sú napr. motorové vozidlá, rôzne technické zariadenia (projektory, reklamné pútače...) zasadacie miestnosti atď.

Pomocou tohto nástroja si pracovníci v jednoduchej a prehľadnej forme na základe prístupových práv rezervujú dostupné zdroje v dostatočnom predstihu pre výkon svojich pracovných úloh. Systém na základe dostupných dát bude vždy vedieť, kedy je zasadačka voľná, kde sa nachádza dané auto, či kto má zapožičaný daný projektor. Súčasťou systému sú aj informácie o jednotlivých zdrojoch vrátane evidencie dát o autách, ich servisovaní atď.

Doporučené rozšírenie:

 • B.NET WORKFLOW

Dochádzkový systém s cieľom manažovania a evidencie toku pracovných síl. Dochádzkový terminál sa stáva prvým informačným bodom v podniku. Informuje o aktuálnych úlohách, poskytuje info o salde hodín, eviduje knihu jázd. To však nie je všetko...

B.NET DOCHÁDZKA - dochádzkový a prístupový systém

Dochádzkový systém sprehľadní pohyb zamestnancov a iných osôb v spoločnosti, spresní evidenciu pracovníkov, zavedie dôkladnú kontrolu na zamedzenie vstupu neoprávnených osôb, zefektívni a zjednoduší prácu personálnych pracovníkov pri zostavovaní miezd na základe automaticky sledovaných odpracovaných hodín.  Možnosť analyzovania jednotlivých stredísk, jednotlivých pracovných postupov na základne sledovania využívania pracovného času je samozrejmosťou.

Softvér pre dochádzkový a prístupový systém umožňuje evidenciu a riadenie nasledovných dát:

 • personálne údaje zamestnanca
 • fotografia
 • osobné dáta
 • dáta potrebné pre spracovanie miezd (osobné číslo, dochádzka)
 • prístupové práva pre jednotlivé pracoviská, a jednotlivé zámky
 • definovanie pracovníkov, ktorí sú oprávnení na zmenu prístupových práv
 • pracovné plány pre jednotlivých zamestnancov (zmeny)
 • možnosť importu zamestnancov a ich údajov z textového súboru
 • import zoznamu identifikačných médií
 • manuálne zmeny v dochádzke oprávnenými osobami
 • práca s turniketmi a elektronickými zámkami     
 • sledovanie práce nadčas, nočnej práce a pracovnej pohotovosti
 • vyhodnocovanie dochádzky s grafickými výstupmi
 • export dát do nadradených systémov v rôznych formátoch
 • časové pečiatky na zmeny a logovanie zmien v systéme
 • centrálnu evidenciu zámkov a možnosť ich otvárania na diaľku
 • dodatočné vkladanie údajov do systému cez IS BarIS a cez Intranet

Dochádzkové terminály:

Dochádzkový terminál KASO 12T


Základná charakteristika:

 • definovanie všetkých tlačidiel na prerušenie, t.j. 12 tlačidiel
 • zákazník si definuje, či logiku príchodov a odchodov bude tvoriť terminál, alebo na základe definícií aplikácia. Aplikačne je ošetrená zmennosť, prvé prerušenie sa vyhodnocuje ako príchod do zamestnania, druhé ako odchod. Ak ide o iné prerušenia pracovnej doby ako sú popísané v predchádzajúcej vete, tie sa vkladajú cez vstupnú klávesnicu (napr. lekár, služobná cesta, dovolenka, PN, sprevádzanie rodinného príslušníka, prestávka v práci, obed atď). Je možná úplná a otvorená možnosť definovania logiky terminálu, druhov prerušení a aplikácie podľa požiadaviek zákazníka
 • dvojriadkový display s časom, dátumom, textom zmeny a meno pracovníka
 • ON-LINE práca s databázou
 • 1 ks relé na otváranie dverí, turniketov atď.
 • Layout terminálu môže byť rôzny, podľa požiadaviek zákazníka
 • možnosť pripojenia externých kartových čítačiek 1 ks pre príchod a 1 ks pre odchod, ak to zákazník bude potrebovať, dá sa fungovať aj bez nich, 1ks terminál obsahuje

Potrebné príslušenstvo: 
centrálna jednotka TCP/IP prevodník, ku ktorej sa dá pripojiť 60 zariadení. Táto jednotka obsahuje v sebe zálohovanú pamäť, batériu, časovač a TCP/IP prevodník.

Dochádzkový terminál KASO TS

Základná charakteristika:

 • touch screen monitora a kompletný počítač.
 • priame pripojenie do siete RJ45
 • použitie aplikácie v rámci intranetu
 • možnosť definovania rôznych piktogramov zobrazujúcich jednotlivé prerušenia
 • sledovanie saldokonta hodín pracovníkov aj na mobilných zariadenia s Windows Mobile
 • možnosť pripojenia 2 ks čítačiek na karty, ktoré obsahujú aj relé
 • nepotrebuje k svojej činnosti centrálnu jednotku
 • možnosť zabudovania terminálu do steny
 • ľahká rozšíriteľnost o nové funkcie