VÝHODY RIEŠENIA

ikonky vyhodypo zosnímaní čiarového kódu zobrazenie ceny, názvu a obrázku tovaru

ikonky vyhodyinformácie o zložení, nutričných hodnotách a cene za jednotkovú konverziu

ikonky vyhodyrýchla realizácia riešenia na predajni

ikonky vyhodyjednoduché pripojenie na informačný systém

ikonky vyhodyprofesionálne rozhranie na nahratie cien tovaru

ikonky vyhodyinformácie o viac ako 50 000 produktoch s obrázkami

ikonky vyhodyjednoduchý dizajn s možnosťou individuálneho spracovania farieb

ikonky vyhodyUvedené riešenie uľahčuje naplniť požiadavky legislatívnych nariadení pre oblasť predaja potravín a ochrany spotrebiteľa, ktoré sú zvyčajne predmetom kontrol príslušných orgánov (SOI)

 • nainštalovanie moderného zariadenie bežiace na Androide

 • centralizovaná správa cenových kontrol inštalovaných vo všetkých predajniach maloobchodného reťazca

 • všetky zobrazené dáta a výkonnosť kontroly ceny sú plne prispôsobiteľné

 • technické zariadenia nevyžadujú žiadne špeciálne stavebné úpravy, je potrebná len elektrická energia

 • pripojenie na univerzálny informačný systém obchodníka

 • bežná sieť LAN (RJ45) alebo Wi-Fi sieť a stojany

 • možnosť objednať profesionálnu inštaláciu

 • zaškolenie obsluhy

 • rutinná prevádzka

B.NET RESOURCES

Manažment operatívnych podnikových zdrojov. Efektívny podporný nástroj pre riadenie porád, rezervovanie miestností, vozového parku a správy zdrojov.

B.NET RESOURCES - manažment zdrojov

Uvedený modul je podporným modulom k modulu B.NET WORKFLOW. Cieľom tohto modulu je evidencia a správa dostupných zdrojov ako sú napr. motorové vozidlá, rôzne technické zariadenia (projektory, reklamné pútače...) zasadacie miestnosti atď.

Pomocou tohto nástroja si pracovníci v jednoduchej a prehľadnej forme na základe prístupových práv rezervujú dostupné zdroje v dostatočnom predstihu pre výkon svojich pracovných úloh. Systém na základe dostupných dát bude vždy vedieť, kedy je zasadačka voľná, kde sa nachádza dané auto, či kto má zapožičaný daný projektor. Súčasťou systému sú aj informácie o jednotlivých zdrojoch vrátane evidencie dát o autách, ich servisovaní atď.

Doporučené rozšírenie:

 • B.NET WORKFLOW

B.NET OPEN SERVER

Nič nie je nemožné - hlavná myšlienka pre tento „interface“. Na základe analýzy vytvoríme pre Vás špeciálne webové aplikácie pracujúce priamo so všetkými modulmi IS BarIS.

B.NET OPEN SERVER

Cieľom tohto modulu je rýchla implementácia priamej komunikácie s inými IS, tvorba špeciálnych modulov podľa požiadaviek zákazníka.

Realizované projekty:

 • informačný systém pre spoločnosti, ktoré sa zaoberajú krátkodobými pôžičkami
 • informačný systém pre poisťovací dom
 • informačný systém pre zber dát u spoločnosti zaoberajúcej sa prevádzkovaním hracích automatov

B.NET POŠTA

Jednoduchý systém pre evidenciu prichádzajúcej a odchádzajúcej pošty. Modul odporúčame používať so systémom správy dokumentov B.NET DMS...

Evidencia pošty

Cieľom modulu je komplexná evidencia prichádzajúcej pošty a odchádzajúcej pošty, zaznamenávanie informácií o dokumentoch, ktoré sú obsahom poštových zásielok. Ku každému záznamu je možné vložiť prílohu (sken dokumentu), zaradiť dokument do užívateľom definovaných druhov dokladov. Následne je dokument pripravený k ďalšiemu spracovaniu v IS BarIS.

Doporučené rozšírenie:

 • B.NET - DMS
 • B.NET - DMS & ISO
 • B.NET - DOCUMENT FLOW