BarIS GO! OPEN SERVER

Programový bridž pre otvorenie prístupu k obchodným údajom dodávateľa prostredníctvom elektronickej komunikácie na báze UTP protokolu (TCP/IP). Okrem samotného bridžu nástroj obsahuje komunikačné DLL knižnice pre prostredie Windows a knižnice v jazyku C pre iné prostredia. Tie umožňujú zákazníkom integrovať komunikáciu s GO! open serverom priamo do svojho informačného systému tak, aby pri vykonávaní obchodného prípadu získali maximum im sprístupnených informácií, čo najrýchlejšou cestou. 
Táto technológia je priamo integrovaná v ponúkanom IS BarIS X,.  t.j. jeho dnešný užívatelia vedia medzi sebou komunikovať na báze GO! technológie. 

V praxi toto riešenie dáva možnosť zákazníkovi pri vystavovaní objednávky na jedno stlačenie klávesu dostať informácie priamo z informačného systému dodávateľa, o aktuálnej ponúkanej cene a skladovej zásobe požadovanej tovarovej položky. Pri vystavení odberateľskej objednávky systém automaticky zaeviduje objednávku nielen u zákazníka, ale aj u príslušných dodávateľov. Toto riešenie maximálne skracuje proces zisťovania dostupnosti tovaru u dodávateľa a odstraňuje nutnosť spätného telefonického potvrdzovania možnosti dodávky odberateľovi. Všetky ponúkané informácie sú ošetrené prístupovými právami a sú elektronicky kontrolované a šifrované.