"RIADENÝ SKLAD - BarIS Handy GO! - komplexne handheldovo riadený logistický proces"

Technológia riadenia skladových operácií BarIS Handy GO! je dnes už nevyhnutnosťou efektívneho využívania vlastných zdrojov a prispieva ku konkurencieschopnosti podniku. Handheld je on-line WiFi prenosný terminál s operačným systémom Windows CE 5.0 alebo Windows mobile a aplikáciou Handy GO!. Uvedená technológia manipulácie s tovarom cez čiarový kód sa používa pre celý logistický proces, tj. od príjmu tovaru, jeho kontroly na objednávku, cez naskladnenie na ľubovoľnú alebo presne určenú pozíciu, prevod tovaru v sklade, vychystávanie a prípravu na expedíciu. Výhodou tejto technológie je vysoká presnosť úloh, ktorá je viazaná na manipuláciu tovaru pomocou čiarového kódu, absolútnu elimináciu zámeny tovaru, intuitívne ovládanie, rýchle zvládnutie celého procesu, jednoduchá zastupiteľnosť pracovníkov a ich efektívna kontrola. Zavedením tejto technológie pri viac ako 30tich skladníkoch evidujeme zníženie pracovníkov o 10 - 15% Návratnosť investícií je do jedného roka!

Oblasti použitia:

Obchod, veľkoobchod, maloobchod, logistika, zasielateľské služby

 • komplexné skladové hospodárstvo
  • príjem, naskladnenie, lokácia tovaru, spacemanagement
  • balenie tovaru a jeho následná expedícia
  • inventúry – tovaru v sklade (aj tzv. čiastkové inventúry)
 • mobilný predaj tovaru
 • on-line vytváranie objednávok u obchodných partnerov
 • marketing - zber marketingových údajov a dotazníkov
 • inventúry – na predajniach
 • zdravotníctvo                                                                      
 • služby
 • evidencia dlhodobého majetku

Hlavné výhody:

 • maximálna úspora prevádzkových nákladov
 • efektívna kontrola skladových pracovníkov, úprava pracovných noriem
 • eliminácia manka zo zámien
 • vysoká presnosť úkonov na základe dvojitej kontroly (tovar, pozícia)
 • evidencia šarží a expirácií
 • ľahká zastupiteľnosť pracovníkov
 • intuitívne ovládanie
 • rýchla implementácia
 • návratnosť do jedného roka