Cieľom tohto modulu je rýchla implementácia priamej komunikácie s inými IS, tvorba špeciálnych modulov podľa požiadaviek zákazníka.

Realizované projekty:

  • informačný systém pre spoločnosti, ktoré sa zaoberajú krátkodobými pôžičkami
  • informačný systém pre poisťovací dom
  • informačný systém pre zber dát u spoločnosti zaoberajúcej sa prevádzkovaním hracích automatov