"Controlling IS BarIS - zvyšovanie efektivity a kvality interných procesov"

Moderný a užitočný nástroj pre kontrolu efektivity interných procesov podniku, s podporou prognóz a analýz pre manažment spoločnosti.

Základné vlastnosti:

  • riadenie, správa a využitie zdrojov
  • plánovanie a vyhodnocovanie
  • procesný rozpočet
  • analýza rizika
  • pyramidálne rozklady
  • analýza rentability
  • analýza vnútropodnikovej situácie
  • OLAP reporting
  • ostatné

Modul je otvorený systém s vysokou potrebou customizácie podľa požiadaviek zákazníka.