EUROKASA - plnohodnotná počítačová registračná pokladňa

Predstavujeme Vám nový produkt našej spoločnosti, ktorým je softvérové riešenie plnohodnotnej registračnej pokladne  pod obchodným názvom EUROKASA. Ide o úplne nový produkt vytvorený na novej platforme, ktorý nie je viazaný na informačný systém BarIS, ale zároveň je s ním 100% kompatibilný . EUROKASA sa vyznačuje jednoduchosťou, spoľahlivosťou a nenáročnosťou na technické vybavenie. Inštalácia je plne automatizovaná, vrátane následného update cez internet.  EUROKASA sa dodáva vo viacerých verziách, podľa potrieb zákazníka. Komunikáciu s nadradeným IS zabezpečujú štandardizované interfaces.

Viac informácií nájdete na: www.eurokasa.sk