Technologické míľniky spoločnosti: • 2012

  iBarIS a my.BarIS

  • prvé multiplatformové moduly
  • prechod aplikácií na mobilné platformy
  • iDealer, iServis, iMONET, iCRM,...
 • 2010

  BarIS.Dreamer

  • technológia pre multiplatformové programovanie
  • podpora Windows, Android, HTML (int.prehliadač)
  • prechod k tabletom, smartphonom a špeciálnym zariadeniam
 • 2008

  BarIS.VOICE

  • on-line hlasovo navigované procesy v sklade
  • podpora zariadení VOCOLLECT
  • prvé a jediné on-line riešenie na území SR a ČR (COOP JLC, a.s.)
 • 2007

  BarIS.RETAIL produkty

  • web portál pre evidenciu a riadenie maloobchodu
  • MOnet, MAnet, INFOnet
  • EUROkasa
 • 2006

  BobiNET

  • technológia pre prácu v internetovom prehliadači
  • on-line Internetový obchod B2B, B2C
  • moduly pre Intranet, CRM a Document management system
 • 2003

  BarIS.NET a eShop

  • prvé multiplatformové moduly
  • prechod aplikácií na mobilné platformy
  • iDealer, iServis, iMONET, iCRM,...
 • 2000

  BarIS.GO! a handheldy

  • Handy GO – WMS riadený sklad
  • Lite GO – mobilní obchodníci
  • prvé nasadenie COOP VOZ Trnava
 • 1994

  BarTEX => BarIS

  • maloobchod, doprava štatistiky
  • Windows 95 a NT
  • viac ako 5 zákazníkov (MORA, Tecton, Karin,…)
 • 1993

  IS BarTEX (MS Windows 3.11)

  • riešenie pre sklad, financie a ekonomiku
  • podpora čítacích pier a tlače ČK
  • prvý klient: Richi s.r.o. (dnes L.W.S. s.r.o. – Alain Delon)
 • 1992

  Zrod myšlienky programovať informačný systém.Vážené dámy a páni, 

 
Spoločnosť KASO TECHNOLOGIES som založil v roku 1992. Dnes je to jedna z navýznamnejších slovenských IT firiem v oblasti vývoja a údržby ERP softvérových produktov a služieb s tým spojených.
 
Prvá verzia nášho hlavného produktu - informačného systému BarIS uzrela svetlo sveta už v roku 1992 a bola určená len pre Windows - (vtedy pre verziu Windows 3.11). Správnosť výberu prostredia do ktorého sme programovali náš IS potvrdil budúci vývoj v oblasti IT. Náš systém je od začiatku „Windows-friendly“ a nebol ovplyvňovaný historickými MS-DOS.
 
Za toto obdobie sme vytvorili systém, ktorý svojou funkcionálnou modularitou patrí k vrcholu ERP riešení dostupných na slovenskom a českom trhu a je obávaným konkurentom zahraničných medzinárodných systémov. Hlavnou náplňou našej činnosti je vývoj a distribúcia IS BarIS, jeho implementácia podľa požiadaviek zákazníka a poskytovanie kvalitnej podpory.
 
IS BarIS je komplexný obchodno-ekonomický informačný systém, pokrývajúci prakticky všetky oblasti činností moderného podniku od sekretariátu, cez obchodné činnosti, účtovníctvo a financie, pokračujúc automaticky riadeným skladom, servisom, výrobou, internetovým obchodom, mobilným obchodníkom, CRM, DMS, až po manažérske riadenie spoločnosti. To však nie je všetko. O jednotlivých moduloch a ich funkcionalite sa dočítate ďalej.  Systém je neustále zdokonaľovaný a okrem štandardných oblastí fungovania modernej firmy, dodávame aj riešenia pre elektronické obchodovanie, elektronickú výmenu dokumentov, sledovanie a manažovanie vozového parku s optimalizáciou rozvozov a napojením na GPS atď.
 
Naše motto:

Tvoriť a dodávať najlepší a pritom cenovo dostupný softvér kategórie ERP All-in-one  pre riadenie a kontrolu podniku ako celku. Pracujeme, aby sme dodávali našim zákazníkom také softvérové a hardvérové nástroje, pomocou ktorých môžu skutočne naplno rozvinúť potenciál svojho podnikania, aby si zabezpečili trvalú prosperitu a konkurencieschopnosť.

Ing. Jaroslav Klein
konateľ a GR
KASO TECHNOLOGIES, s.r.o.