Manažment zdrojov

Uvedený modul je podporným modulom k modulu B.NET WORKFLOW. Cieľom tohto modulu je evidencia a správa dostupných zdrojov ako sú napr. motorové vozidlá, rôzne technické zariadenia (projektory, reklamné pútače...) zasadacie miestnosti atď.

Pomocou tohto nástroja si pracovníci v jednoduchej a prehľadnej forme na základe prístupových práv rezervujú dostupné zdroje v dostatočnom predstihu pre výkon svojich pracovných úloh. Systém na základe dostupných dát bude vždy vedieť, kedy je zasadačka voľná, kde sa nachádza dané auto, či kto má zapožičaný daný projektor. Súčasťou systému sú aj informácie o jednotlivých zdrojoch vrátane evidencie dát o autách, ich servisovaní atď.

Doporučené rozšírenie:

  • B.NET WORKFLOW