Komunikácia s okolím prostredníctvom SMS

Potrebujete informáciu o Vašom obchodnom partnerovi, poslať mu upomienku, marketingovú informáciu alebo vytvoriť objednávku a nie ste pri svojom počítači, nemáte prístup k internetu a máte len mobilný telefón? Pomocou SMS konzoly je možné prepojiť Váš mobilný telefón a IS BarIS.

SMS konzola umožňuje sledovanie prichádzajúcich SMS správ a ich spracovanie v IS BarIS a zároveň umožňuje vygenerovanie odpovede vo formáte SMS.

Využitie SMS konzoly:

  • posielanie informácií obchodným partnerom (upomienky, info o dodávke tovaru, info o objednávke, trackovanie procesov)
  • posielanie interných informácií z IS BarIS - tzv. manažérske informácie
  • sledovanie kritických bodov jednotlivých procesov
  • prijímanie objednávok (napr. zasielateľské katalógy)
  • marketingové aktivity, rôzne súťaže
  • ostatné informácie podľa požiadaviek odberateľa

Posielanie informácií z IS BarIS prostredníctvom SMS správ

Prostredníctvom zaslania SMS správy z mobilného telefónu je možné získať informácie o obchodnom partnerovi, o stave jeho záväzkov a pohľadávok, údaje o skladovej karte. Stačí poslať SMS, ktorá obsahuje dané požiadavky. Systém automaticky spracuje dané požiadavky a obratom vygeneruje SMS správu s odpoveďou na vašu požiadavku. 
V IS BarIS je možné nastaviť automatické generovanie správ. Za cenu jednej SMS môžete byť včas a bez ohľadu na miesto pôsobenia informovaný, napríklad o výške vašich záväzkov a pohľadávok, o výške zásob na Vami vybraných tovarových položkách. 
Systém umožňuje aj automatické generovanie SMS správ o Vami ponúkaných akciách na vybraných tovarových položkách pre vybraných obchodných partnerov.
V prípade požiadavky zákazníka IS BarIS vygeneruje SMS potvrdenie o tom, že jeho objednávka bola prijatá, napr. faxom, a že bola aj nahratá do systému. Po spracovaní objednávky zákazník môže byť prostredníctvom SMS informovaný o možnosti prevzatia vybavenej objednávky alebo jej stave.

V systéme je možné zadefinovať:

  • prístupové práva pre užívateľov SMS konzoly
  • parametre a skratky pre SMS informácie

Objednávanie a rezervovanie tovaru prostredníctvom SMS správ

Pomocou SMS správy je možné objednávať, prípadne rezervovať tovar priamo v IS BarIS. Po poslaní SMS s kódmi tovarov a ich počtami systém vygeneruje SMS správu o spracovaní SMS objednávky. V tejto správe vypíše číslo dokladu, ktorý bol vytvorený a zároveň vypíše kódy a počet rezervovaných tovarov. V prípade neidentifikovaných kódov systém pošle informáciu o nerozpoznanom tovare a takisto informáciu, ktorý tovar nie je možné objednať. V prípade, že objednávka je väčšia ako je možné poslať jednou SMS správou, je možné posielať viac SMS-iek za sebou. Zadaním kódu partnera sa objednávka ukončí a potvrdí. Systém pošle späť SMS informáciu o celkovom stave objednávky, sume s DPH/bez DPH a počte položiek.